Na jakou specializaci se hodím?

0%

1. Jdete po ulici a uvidíte žebráka. Co si řeknete?

2. Dostane se vám do ruky sociologická knížka, co vás v ní nejdříve zaujme?

3. Jdete do kina a zjistíte, že jste přišli o hodinu dřív. Jak strávíte čas do začátku filmu?

4. Musíte rychle provést výzkum míry globalizace v české společnosti. Jakou výzkumnou techniku si zvolíte?

5. Nakupujete v supermarketu a uvidíte reklamu na biovodu. Říkáte si,

6. Odplouváte na pustý ostrov a musíte si vzít s sebou jednu knihu. Od kterého autora?

7. Migrační krize nastane tehdy,

8. Jste v restauračním patře obchodního centra a máte hlad. Do jaké restaurace půjdete?

9. V noci máte noční můru. Čeho se nejspíše bude týkat?

10. Bez které aplikace se neobejdete?

Na jakou specializaci se hodím?
Hodíte se pro specializaci Aplikovaný výzkum a jeho metodologie.
Z vašich odpovědí se zdá, že tíhnete ke kvantitativnímu výzkumu a asi byste se nebál/a pracovat ve výzkumné agentuře. Radši máte přehlednou tabulku než teoretický článek nebo dlouhý popis. Když si zvolíte zaměření Aplikovaný výzkum a jeho metodologie, bude to ta nejlepší volba. Naučíte se pokročilým statistickým metodám a tomu, jako zorganizovat, analyzovat i prezentovat empirický výzkum.
Hodíte se pro specializaci Sociologie, veřejnost a politika.
Z vašich odpovědí se zdá, že máte smysl pro politický a veřejný rozměr sociálních jevů. Sledujete, co se děje kolem vás a nenechává vás to lhostejným. Nebojíte se teorie, ale ani nemáte strach z empirického výzkumu. Když si zvolíte zaměření Sociologie, veřejnost a politika, bude to ta nejlepší volba. Získáte znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, abyste mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat.
Hodíte se pro specializaci Sociální antropologie a kvalitativní výzkum.
Z vašich odpovědí se zdá, že máte slabost pro výzkum v terénu a situační kontext toho, co se kolem vás děje. Asi budete dobrý pozorovatel. Teorie se sice nebojíte, ale radši máte detailní popis toho, co se skutečně někde a někdy odehrálo. Když si zvolíte zaměření Sociální antropologie a kvalitativní výzkum, bude to ta nejlepší volba. Osvojíte si teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu a naučíte se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění.

Share your Results: