Veřejná a sociální politika – kombinované studium

Veřejná a sociální politika - kombinované studium

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

První kolo - písemná část:

1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

2. test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů Doporučenou literaturu k přijímacímu řízení naleznete zde.

Ukázkový test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky naleznete zde.

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo – ústní část:

1. motivace ke studiu na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

Podrobné informace a možnost podat přihlášku naleznete v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve středu 16. ledna 2019 od 14 hod. v učebně 3015, budova Univerzity Karlovy v Jinonicích, Praha 5.


Zájemci o bližší seznámení se s oborem a katedrou veřejné a sociální politiky mohou kontaktovat sekretariát katedry (vera.tomandlova@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 455) a domluvit si osobní návštěvu.

Studium

Obor Veřejné a sociální politika na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí skvělou příležitost studovat a řešit aktuální problémy naší společnosti, velmi úzké provázání studia s každodenní praxí našich životů je obrovskou předností.

Zajímá Vás, kdo na katedře vyučuje? Klikněte zde.

Katedra nabízí širokou škálu velmi zajímavých předmětů, které se každoročně obměňují a modernizují, na aktuální seznam nabízených předmětů se můžete podívat zde. Ovšem na Univerzitě Karlově funguje tzv. prostupnost studia a v rámci volitelných předmětů si můžete zapsat libovolné předměty nejen z jiných institutů fakulty, ale dokonce i z jiných fakult univerzity.

Studium u nás Vám nabízí nepřeberné množství možností všeho druhu, záleží jen na Vás, co si vyberete a jakých šancí se chopíte. Mnoho dalších informací o studiu naleznete také na webech Fakulty sociálních věd a Univerzity Karlovy.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě.

Na seznam partnerských univerzit ISS se můžete podívat zde.

Podrobné informace o mobilitě na Fakultě sociálních věd naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou na základní úrovni koncipovat veřejnou a sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru apod. Vzhledem ke schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém jsou výkonnou a flexibilní pracovní silou pro řadu oborů.

Katedra veřejné a sociální politiky má samozřejmě také svou Facebookovou stránku, sledujte nás.

  • ivan-duskovIvan Duškovředitel Sekce strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

    Studium veřejné a sociální politiky vhodným směrem rozvinulo mé dosavadní humanitní vzdělání a také mě důsledně připravilo na aplikaci nabytých kompetencí v praxi. V rámci studia se optimálně uplatňuje důraz na práci s teoretickými východisky a jejich následnou aplikací na reálných, veřejně politických tématech či problémech. Orientace ve složitých kontextech témat věcí veřejných (ať už z pozice státního úředníka, zaměstnance NNO či samotného zodpovědného politika) si žádá multidisciplinárního nastavení, kritického myšlení, schopností metodického psaní textů a v neposlední řadě kultivovaného veřejného projevu. Mohu říci, že pozorný student/ka tyto kompetence v rámci studia VSP na ISS získá.

  • ivan-langrIvan Langrnáměstek primátora Liberce

    V listopadu 2014 jsem přijal velkou osobní výzvu a na čtyři roky usedl do křesla náměstka primátora Liberce. Ve vedení pátého největšího města ČR spravuji rezort školství, sociálních věcí, cestovního ruchu a kultury. A také protikorupční politiku, která je mým dlouhodobým tématem i na odborné úrovni. Studium veřejné a sociální politiky mě přitom na vysokou pozici v územní samosprávě velmi dobře vybavilo – nastoupil jsem díky němu už se znalostí řady věcí a také s jasným přesvědčením, že politika nemůže být jen všední operativou, ale především systémovou tvorbou dlouhodobých koncepcí a strategií. Každý den se přesvědčuji, že je to správný pohled.

  • tomas-pavlikTomáš Pavlíkkonzultant externí komunikace, MOL Česká republika

    Pro studium VSP jsem se rozhodl po téměř desetileté praxi v komerčním sektoru se záměrem lépe se orientovat v prostoru, kde se komerční sektor potkává se sektorem veřejným a občanským. V mém případě šlo o oblast rozvoje konceptu CSR, tedy firmy jako sociálně odpovědného občana. Studium mi poskytlo přesně to, co jsem potřeboval. Pochopit souvislosti a vzájemnou propojenost oblastí, poznat místo, kde se dnes vše globálně propojuje. Po škole jsem navíc dokázal i tuto odbornost zužitkovat při hledání další práce a definici své specializace na trhu.