Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

První kolo - písemná část:

1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

2. test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkanka na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo – ústní část:

1. motivace ke studiu na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika [rozbal]

Podrobné informace a možnost podat přihlášku naleznete v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne ve středu 14. ledna 2021 od 10 hod. a bude online.

Zájemci o bližší seznámení se s oborem a katedrou veřejné a sociální politiky mohou kontaktovat sekretariát katedry (aneta.csikosova@fsv.cuni.cz; tel. 778 464 946) a domluvit si osobní návštěvu.

Studium

Obor Veřejné a sociální politika na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí skvělou příležitost studovat a řešit aktuální problémy naší společnosti, velmi úzké provázání studia s každodenní praxí našich životů je obrovskou předností.

Zajímá Vás, kdo na katedře vyučuje? Klikněte zde.

Katedra nabízí širokou škálu velmi zajímavých předmětů, které se každoročně obměňují a modernizují, na aktuální seznam nabízených předmětů se můžete podívat zde. Ovšem na Univerzitě Karlově funguje tzv. prostupnost studia a v rámci volitelných předmětů si můžete zapsat libovolné předměty nejen z jiných institutů fakulty, ale dokonce i z jiných fakult univerzity.

Během studia máte možnost získat různá stipendia, např. za vynikající studijní výsledky, na podporu ubytování nebo univerzita pro sociálně nejslabší studenty nabízí sociální stipendium. Více o poskytovaných stipendií se dočtete zde.

Studium u nás Vám nabízí nepřeberné množství možností všeho druhu, záleží jen na Vás, co si vyberete a jakých šancí se chopíte. Mnoho dalších informací o studiu naleznete také na webech Institutu sociologických studií, Fakulty sociálních věd a Univerzity Karlovy.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě.

Na seznam partnerských univerzit ISS se můžete podívat zde.

Podrobné informace o mobilitě na Fakultě sociálních věd naleznete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů politického, hospodářského a kulturního života společnosti, mohou na základní úrovni koncipovat veřejnou a sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru apod. Vzhledem ke schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém jsou výkonnou a flexibilní pracovní silou pro řadu oborů.

Katedra veřejné a sociální politiky má samozřejmě také svou Facebookovou stránku, sledujte nás.

 • simon-stiburekŠimon Stiburekanalytik ve společnosti CHE Consult Prague, s.r.o.

  Díky studiu veřejné politiky jsem se naučil dívat na společenské problémy novýma očima a hledat řešení, která by mě nikdy dřív nenapadla.

 • pavel-mickaPavel Mičkazástupce ředitelky, Agora CE, o.p.s.

  Pracuji v neziskové organizaci a pomáhám radnicím zapojovat veřejnost do rozhodování o místních záležitostech. Vedu participační projekty doma i v zahraničí. Studium VSP mě naučilo nahlížet na veřejná témata optikou různých aktérů. Pochopil jsem, že pro řešení většiny problémů je třeba vzájemná spolupráce různých vědních oborů. Nejprve jsem vystudoval ekonomii, která není moc nakloněná spolupracovat s jinými disciplínami. Veřejná a sociální politika tak byla nakonec správná volba. Zkrátka někdy to vyjde až na podruhé. Mé manželce to ale radši neříkejte.

 • hana-tenglerovaHana Tenglerovávýzkumnice v oddělení NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

  Studium bylo pro mne přínosné především ze třech důvodů. Zaprvé z hlediska seznámení se základy statistiky a práce s kvantitativními zdroji dat, což byla oblast, s níž jsem se v předchozím studiu nesetkala. Zadruhé z hlediska orientace v oblasti metod tvorby a analýzy politik. Obojí je nadoborové, použitelné pro všechny oblasti veřejných politik, a tudíž užitečné pro různé typy profesního uplatnění. Třetí obrovský přínos pro mně představovala možnost studovat v zahraničí.

 • vojtech-sedlacekVojtěch Sedláčekčlen vedení české pobočky mezinárodní poradenské společnosti Devoteam

  Když pracujete jako poradce, mezi vaše klíčové dovednosti patří schopnost rychle a strukturovaně identifikovat problémy a navrhnout cestu k jejich řešení. Pracuji ve stále rostoucím týmu a mezi mými povinnostmi je i výběr uchazečů o práci v naší společnosti. Řada absolventů má velmi dobré teoretické poznatky o fungování unijních struktur či systému důchodového pojištění. Když se jich však zeptáte, jak by přistoupili k řešení konkrétní situace, chybí jim analytické nástroje, metody a často i styl myšlení. Praktická orientace oboru veřejná a sociální politika, zaměřená mj. na osvojení analytických metod a nástrojů, je podle mé zkušenosti výbornou přípravou na vaše budoucí povolání.

 • ondrej-kundraOndřej Kundravedoucí domácí rubriky v týdeníku Respekt

  Na studiu veřejné politiky na ISS se mi líbilo, že je zaměřeno hodně prakticky. Není to tedy jako na řadě vysokých škol v Česku jen hodně oblíbené biflování faktů, ale spíše zpracovávání a řešení různých problémů života zdejší společnosti. Při němž musí student zapojit svoji vlastní hlavu, představivost a kreativitu. A také pracovat v týmu a učit se sčítat inteligenci ostatních. Což je v lecčems podobné mé práci novináře v týdeníku Respekt. Fantastický pak byl studijní výjezd do Švédska, který jsem během studia absolvoval.

 • hana-geisslerHana Geisslermetodička a analytička Fondu dalšího vzdělávání

  Studium na ISS mě naučilo hlavně novému způsobu uvažování a náhledu na společenské a politické problémy. Dívat se na ně očima různých skupin a institucí, přemýšlet o nich komplexně, hledat skryté souvislosti, strukturovaně analyzovat problémové situace, vymýšlet řešení a předjímat důsledky jejich realizace. Právě toto řemeslo využívám denně v aplikovaném společensko-vědním výzkumu a analytické a poradenské práci v resortu práce a sociálních věcí. Pevně věřím, že i díky němu je má práce ve veřejném sektoru užitečná.