Sociologie se specializací Studia současných společností

Sociologie se specializací Studia současných společností

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.
Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří proběhne 14. ledna 2021 v 10:00 online. Přesný program včetně odkazu na připojení bude brzy zveřejněn. Více informací také na FB události.


Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát ISS (iss@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 216) a domluvit si osobní návštěvu.

Anotace programu

V průběhu studia budou studenti obeznámeni s aktuálními teoretickými přístupy k pochopení dynamické a komplexní povahy současného světa. Studium jim pomůže v orientaci v současných společnostech, v nichž hrají důležitou roli média, digitální technologie a politika. Studia současných společností věnují pozornost sociálním nerovnostem, stejně tak jako aktuálním fenoménům migrace a spotřeby. Poznávání současného světa přitom neznamená jen poznávání lokální a národní reality, ale i poznávání reality evropské a globální.

Klíčové předměty programu
Úvod do empirického výzkumu pro sociology
Úvod do politické sociologie
Úvod do sociologického myšlení
Úvod do statistiky
Úvod do ekonomie
Úvod do politologie
Základy logiky a matematiky
Aktuální otázky migrací
Analýza dat v SPSS
Angličtina pro sociology II
Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Bakalářský seminář II - prezentace částí prací
Dějiny sociologie I
Dějiny sociologie II
Digital Sociology
Economic Sociology and European Capitalism
Gender a společnost
Kvalitativní metodologie
Kvantitativní metodologie
Média a společnost
Oborová sociologie
Praktika z kvalitativního výzkumu
Praktika z kvantitativního výzkumu I
Praktika z kvantitativního výzkumu II
Sociální stratifikace a nerovnosti
Současná sociologie
Společnost spotřeby

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Mají přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a sociální antropologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáží vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Jsou připraveni pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najdou uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit

Chcete se podívat, jak vypadají přednášky?

Klikněte na Videa