Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 14. ledna 2021 v 10:00 online. Přesný program včetně odkazu na připojení bude brzy zveřejněn. Více informací také na FB události.


Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát ISS (iss@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 216) a domluvit si osobní návštěvu.

Anotace programu

Bakalářský program sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, ale také komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře i veřejných úřadech a institucích. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu.

Klíčové předměty programu
Oborová sociologie
Úvod do sociologického myšlení
Dějiny sociologie I, II
Současná sociologie
Kvalitativní metodologie
Kvantitativní metodologie
Praktika z kvantitativního výzkumu I, II
Sociální problémy
Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Bakalářský seminář II - prezentace částí prací
Úvod do vzdělávací politiky
Úvod do veřejné politiky
Zdravotní politika
Úvod do akademické práce
Úvod do empirického výzkumu pro sociology
Úvod do statistiky
Základy logiky a matematiky
Analýza dat v SPSS
Praktika z kvalitativního výzkumu
Úvod do sociální politiky
Sociální politika jako společenská praxe
Veřejný sektor a veřejná správa
Úvod do ekonomie
Angličtina pro sociology II
Úvod do politologie

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - žádanými pracovníky pro řadu oborů. Jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů společenského, politického, hospodářského a kulturního života společnosti, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru, umí na základní úrovni koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, apod.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit

Máte chuť a prohlédnout si vyučované předměty?

Klikněte na Mapu kurzů

Chcete se podívat, jak vypadají přednášky?

Klikněte na Videa

 • marie-dlouha Marie Pospíšilová výzkumnice v Sociologickém ústavu AV ČR
  Studium na ISS mi přineslo řadu znalostí, ale také schopnost analytického myšlení, logického uvažování, kritického myšlení a čtení a psaní odborných textů. Tato schopnost však s sebou nutně přináší i pochyby. Pochyby jsou totiž známkou toho, že člověk je schopen na problémy nahlížet z více úhlů, hledat netriviální řešení. A to je to, co si ze studia do své profesní kariéry asi nejvíce odnáším.
 • michal-osusky Michal Osuský Projektant prodeje KPMG UK
  Dnes vedu projekty v londýnském týmu KPMG pro prediktivní analytiku, ale již od dob studií se živím aplikovaným výzkumem. Na ISS se do mě otiskly dobré základy – jak na straně teorie a statistiky, tak od lidí z praxe. Díky těmto základům jsem dnes schopný fungovat v prestižním multidisciplinárním týmu a dělat dobře placenou práci, která mě baví.
 • stepan-ripka Štěpán Ripka
  Sociolog a etnograf se zájmem o politiky a praxe sociálního vyčleňování/začleňování, sociální bydlení, marginalitu a náboženství. Předseda Platformy pro sociální bydlení. Platforma je sdružením neziskových organizací (především poskytovatelů sociálního bydlení a sociálních služeb) a jednotlivců, kteří společně prosazují kvalitní, důstojné a nesegregované bydlení s garancí podpory pro všechny, kdo si bydlení nemohou sami obstarat.
 • tomas-samec Tomáš Samec výzkumný pracovník Sociologického ústavu AV ČR
  Studium sociologie na ISS mě naučilo kriticky uvažovat o realitě. Nepřistupovat automaticky na běžnou interpretaci sociálního fenoménu nebo situace. Příkladem sociologické perspektivy může být porozumění jednání lidí, kteří si nekupují vlastní bydlení jen z důvodu ekonomické výhodnosti, ale protože jeho prostřednictvím ostatním ukazují, že jsou úspěšní a hodní respektu. Sociologická schopnost vidět svět z různých perspektiv se nedá koupit a přitom je jedna z nejcennějších, kterou může člověk získat.
 • veronika-kupkova Veronika Kupková ředitelka úseku obchodu a marketingu, Česká spořitelna - penzijní společnost
  Ačkoliv jsem našla uplatnění mimo obor, často jsem v pracovní realitě byla vděčná za dovednosti získané při studiu sociologie na ISS. Především jsem využila schopnost, tolik procvičovanou v mnoha seminářích, analyzovat text nebo daný problém do maximální hloubky, se snahou najít co nejvíce možných úhlů pohledu, co nejvíce proměnných. Sociologie mě obohatila i díky tomu, že rozvíjí analytické myšlení v praktických a každodenních tématech, protože je o světě, ve kterém žijeme.