Sociologie se specializací Sociální antropologie

Sociologie se specializací Sociální antropologie

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.
Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 16. ledna 2020 v 10:00 v učebně 1034 (aula) v budově Univerzity Karlovy v Jinonicích, Praha 5.
Mapa

Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát ISS (iss@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 216) a domluvit si osobní návštěvu.

Informace o oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Mají přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a sociální antropologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáží vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Jsou připraveni pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najdou uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit

Máte chuť a prohlédnout si vyučované předměty?

Klikněte na Mapu oborů

Chcete se podívat, jak vypadají přednášky?

Klikněte na Videa

  • eva-zaleskaEva Záleskávýzkumnice v agentuře Ipsos a studentka mgr. sociologie

    Když jsem studovala Sociologii a sociální antropologii, nejvíc mě bavil kvalitativní výzkum, který jsme si v rámci praktik vyzkoušeli i v praxi – chodili jsme třeba pozorovat soudní jednání, která jsme pak sociologicky analyzovali. Teď na ISS dokončuji magistra sociologie a zároveň pracuji ve výzkumné agentuře, kde se věnuji právě „kvalitě“. Na soudní jednání už sice nechodím, ale své znalosti ze školy využívám prakticky každý den.

  • ruzickajakubJakub Růžičkaanalytik, vývojář, lektor a konzultant v oblasti data miningu

    Pro mě, jako přívržence a praktika samostatně motivovaného otevřeného celoživotního vzdělávání napříč různými platformami, poskytovateli a obory, je obtížné odlišit vliv jedné konkrétní instituce /studijního programu na mou kariéru, dovednosti a znalosti. Mohu za sebe nechat mluvit jen to, čemu se profesně a akademicky věnuji: cz.linkedin.com/in/littlerose, a nechat tak na potenciálních studentech Sociologie a sociální antropologie, zdali, a kde, najdou korelaci či kauzalitu (xkcd.com/552).

  • veronika-micinovaVeronika MičínováSales Analyst Specialist, Nestlé

    Studium na ISS je prakticky orientované, což představuje velké plus, zejména chce-li se člověk v budoucnosti věnovat výzkumu, ať akademickému, nebo marketingovému. Během studia jsem získala bohatou výzkumnou a analytickou praxi, díky níž jsem schopna kriticky hodnotit možné přístupy k uchopení zkoumaného problému, uvědomit si jejich potenciální rizika a navrhovat nejvhodnější řešení. Studium sociologie a antropologie ve mne rozvinulo také nezbytnou schopnost dávat získané informace do souvislosti či schopnost sebereflexe.