Domů

Studuj na ISS


Měníme sebe i společnost.

Co nabízíme?

V našem radikálně proměnlivém – sociologie říká tekutém – světě je třeba být připraven zaujímat různé profesní pozice. A to podle příležitostí, které se otevírají často tam, kde je nikdo nečeká. Přesně tuto schopnost kultivuje studium tří spřízněných oborů – sociologie, sociální antropologie a veřejné a sociální politiky – na Institutu sociologických studií FSV UK.

Nedokážeme vám zajistit žádné konkrétní pracovní místo. Dokážeme ale rozhodujícím způsobem přispět k tomu, že nějaké zajímavé místo budete schopni získat. Jsme proto skvělou volbou ve světě, v němž jsou nuceni k běhu nejen ti, kteří jsou skutečně „born to run“, ale i všichni ostatní.

Studium na Institutu sociologických studií FSV UK z vás udělá někoho jiného, než kým jste byli před ním. Budete mít nejen schopnost zorientovat se, stanovit a sledovat své cíle, ale také dostát požadavkům stále se měnící společnosti.

Svět, do něhož vstupujete, nejenže nijak nepřipomíná svět včerejška vašich rodičů, nepřipomíná ani svět vašich starších sourozenců. V jejich případě se sice měnily parametry trhu práce, ten se však nacházel v postupně se stabilizující společnosti.

My dnes stojíme na prahu světa, v němž se mění vlastnosti celé společnosti. Je proto obtížné přesně si plánovat svou kariérní dráhu. Někteří sociologové dokonce tvrdí, že dnešní trh práce žádné stabilní kariérní dráhy ani nezná. Ať se nám to líbí nebo ne, v takovém světě není rozumné vše vsadit na jednu kartu a upnout se na jediný projekt profesní budoucnosti.

Během studia na našem institutu dokážeme pomoci všem dobře se v tomto světě zorientovat. S námi se v profesním životě prosadíte. Naši absolventi se uplatňují v tak rozdílných oborech, jakými jsou soukromé společnosti zabývající se výzkumem trhu, média, veřejná správa a neziskový sektor.Studijní obory

Bakalářské  

Sociologie a sociální politika (Bc.)
Bakalářský obor sociologie a sociální politika je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Schopnost spolupráce a týmová práce jsou přesně tím, co tento program i jeho absolventy a absolventky charakterizuje. Umějí nejen přemýšlet, ale také komunikovat. Díky tomu se ve společnosti, která dnes na komunikaci bezesporu stojí, budou schopni výborně uplatnit – nejen v organizacích, které se zaměřují na sociální výzkum, ale obecně ve firemní sféře i veřejných úřadech a institucích. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu.
Přijímací řízení a další podrobnosti


Sociologie se specializací: Studia současných společností (Bc.)
Potřebujete se zorientovat v komplexním světě současných společností? Pak je studium Sociologie se specializací Studia současných společností přesně pro vás. Studia současných společností představují novou specializaci bakalářského studijního programu Sociologie. Specializace odráží aktuální trendy v současných sociálních vědách a zároveň odpovídá na potřeby studentů. Studenti nové specializace se nebudou učit sociologii pro sociologii, ale aby pochopili a vysvětlili současné komplexní a dynamicky se rozvíjející společnosti. Studovat specializaci Studia současných společností například znamená pochopit roli médií, digitálních technologií, migrace, peněz a politiky v současných společnostech. 
Přijímací řízení a další podrobnosti


Demografie s veřejnou a sociální politikou (Bc.)
Specializace Demografie s veřejnou a sociální politikou, kterou zajišťují společně Přírodovědecká fakulta UK a Institut sociologických studií FSV UK, nabízí celistvý pohled do celé řady demografických problémů v kombinaci s hlavními principy a postupy formování veřejných a sociálních politik. Studium umožňuje studentům kombinovat poznatky jak z demografické analýzy, populačních odhadů, populačního vývoje České republiky a světa, tak z oblasti vzdělávací, zdravotnické, rodinné a sociální politiky v České republice a světě.
Přijímací řízení a další podrobnosti

Sociologie se specializací: Sociální antropologie (Bc.)
Specializace klade důraz na analýzu pozdně moderních západních společností a kultur, stejně tak jako na analýzu společností a kultur neevropských a nezápadních. V důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je univerzální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Obecně je velká pozornost věnována rozvoji antropologické perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumným technikám, badatelskému porozumění zkoumané („cizí“, „odlišné“) společnosti či kultuře a badatelské reflexi širších kontextů sociálně-vědního výzkumu.
Přijímací řízení a další podrobnosti


Politologie a veřejná politika (Bc.)
Rozčiluješ se při četbě novin? Máš pocit, že naše země není dobře řízena? Chtěla nebo chtěl bys tomu porozumět či dokonce přispět k tomu, aby se to zlepšilo? Pak je studium Politologie a veřejné politiky přesně pro tebe. Snažíme se pochopit a vysvětlit, proč politika vypadá tak, jak vypadá. Díváme se přitom jak na prostředí (polity) a procesy (politics), ale zajímá nás i věcný obsah politiky (policy), tedy samotné společenské problémy a jejich možná řešení.
Přijímací řízení a další podrobnosti


Social Sciences
This interdisciplinary programme aims to develop students' analytical skills in social sciences. Primarily, the program is focused on current transdisciplinary issues such as complexity management, governance, mediatisation of social relations or interdependence of society, technology and the natural environment. Secondly, social research methodology is stressed as a prerequisite for the development of students' analytical skills and for finding practical solutions to complex issues. Both analytical and interpretative approaches are employed. The attention is particularly paid to the preparation of the bachelor's thesis as a way to develop soft skills and to conduct project-oriented research.
Detailed information

Magisterské

Sociologie (Mgr.)
Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně nejmenší problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“.
Studenti si mohou podle svého zájmu a zaměření zvolit některou ze tří specializací:
- Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie
- Sociální antropologie a kvalitativní výzkum
- Sociologie, veřejnost a politika.
Přijímací řízení a další podrobnosti

Sociology of Contemporary Societies
The MA Programme in Sociology of Contemporary Societies is a two-year English-language Master’s programme designed for students interested in gaining in-depth knowledge of the state of the present-day field of sociology and social anthropology, including their theory and research methods. It features a strong core of sociology and social anthropological courses in three specializations, from which the student choses one: 1. Civil Society and Politics. 2. Anthropology of Space and Mobility. 3. Identities, Health, and Bodies.
Detailed information

Society, Communication and Media
The programme is designed for international students interested in gaining in-depth knowledge and relevant expertise in a prospective and rapidly evolving field of mass media and sociology. It is taught by members of the Institute of Sociological Studies and The Institute of Communication Studies and Journalism. The programme focuses on the study of society and its representation in the sphere of the media. It develops the methodological and analytical skills of students in a wide range of modern applications in sociology and media studies. The curriculum is oriented on sociological and media theory and at the same time on knowledge and skills in the field of empirical research methodology. Besides introducing general theoretical questions of the field and methodology of sociological research, the study will provide a deeper insight into the basic analytical methods of quantitative and qualitative research.
Detailed information

Veřejná a sociální politika (Mgr.)
Jaké problémy trápí naši společnost? Kdo o nich rozhoduje? Na koho dopadají? Co se s nimi dá dělat? A proč ta řešení leckdy nefungují? To jsou základní otázky, které si klademe v programu Veřejná a sociální politika. Poznáváme a analyzujeme veřejné politiky, jejich vznik, tvorbu, uplatňování i dopady. Přemýšlíme o mechanismech, zákonitostech a paradoxech tvorby politiky, ale zabýváme se i jednotlivými sektorovými politikami (sociální, vzdělávací, rodinná, zdravotní). Hodně se přitom soustředíme na metodologii, rozvíjíme metody a techniky výzkumu veřejných politik (policy research) i analýzy a tvorby politik (policy analysis). Naši absolventi pracují ve veřejné správě, soukromém sektoru nebo nestátních neziskových organizacích jako analytici, tvůrci a realizátoři politik, ale řada z nich pokračuje i ve vědecké a akademické dráze v této mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké disciplíně.
Přijímací řízení a další podrobnosti

Public and Social Policy
Public and Social Policy is a two-year English-language based M.A. programme, which aims to provide students with current relevant knowledge of policy-making process and cultivate their analytical skills. In addition to theoretical knowledge about policy-making process, the programme offers more comprehensive knowledge in concrete policy domains such as social policy, health policy, educational policy, employment policy as well as others. Special attention will be given to research methodology and policy analysis skills. The combination of knowledge about policy process and methodology skills will lead to unique chances for further study/research opportunities and employment possibilities.
Detailed information

Lidé na ISS


Jsme tým pedagogů s vědeckými úspěchy a zahraničními zkušenostmi a parta chytrých studentů a studentek, které baví zkoumat společnost (někteří by ji chtěli změnit k lepšímu ;-)). Několika jsme se zeptali, co by vzkázali potenciálním uchazečům...

martin-potucek

Prof. Martin Potůček, CSc.
veřejná a sociální politika

barbora-spalova

Mgr. Barbora Spalová, PhD.
sociální antropologie

ondrej-cisar

Doc. Ondřej Císař, PhD.
politická sociologie

paul-blokker

Doc. Paul Blokker, PhD.
sociální teorie

tereza-antonova

Tereza Antoňová
2. ročník

Sociologie

DSC_8554

Petr Havlíček
3. ročník

Sociologie a sociální politika

michal-kunc-crop

Michal Kunc
3. ročník

Sociologie a sociální antropologie

alzbeta_jaresova

Alžběta Jarešová
2. ročník

Veřejná a sociální politika

Partnerské univerzity


Fakulta sociálních věd má nejintenzivnější mezinárodní mobilitu studentů na Karlově univerzitě. Nejinak je tomu na ISS. Více než dvě desítky našich studentů každoročně vyjíždí na výměnné studijní pobyty (Erasmus+, Free movers...) a naopak k nám přijíždí množství studentů z partnerských univerzit. Toto jsou některé z nich:


viena

warwick

louvain

konstanz

barcelona

ehess

ens

dublin

amsterdam

helsinki

koc

chemnitz

S kým spolupracujeme


Už během studia absolvují naši studenti stáže ve výzkumných a správních organizacích (veřejných i komerčních). S partnerskými institucemi také provádíme společné výzkumy nebo v nich naši pedagogové vzdělávají. V těchto a mnoha dalších podobných organizacích také nacházejí uplatnění naši absolventi.

Akademická pracoviště

akademicka-pracoviste

Výzkumné agentury

market-research

Ministerstva a státní instituce

ministerstva-statni-instituce

Neziskové organizace

neziskovky

F. A. Q.

Jaká je šance na přijetí?


Kolik je studentů v ročníku?

Co ze mne bude?

Co dělají studenti, když se zrovna neučí?

Dny otevřených dveří

Bakalářské obory Sociologie a sociální politika a Sociologie se specializacemi:

14. ledna 2021 v 10:00 online. Přesný program včetně odkazu na připojení bude brzy zveřejněn. Více informací také na FB události.


Magisterský obor Sociologie:

9. února 2020 v 9:00 v budově Univerzity Karlovy, Pekařská 16, Praha 5. (v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne online)

Magisterský obor Veřejná a sociální politika:

14. ledna v 11.30 v budově Univerzity Karlovy, Pekařská 16, Praha 5. (v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne online)

Kontakt

Institut sociologických studií
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Pekařská 16 (dočasné sídlo během rekonstrukce kampusu U kříže 8)
Praha 5
tel. 00420 - 251 080 216
email: iss@fsv.cuni.cz
web: iss.fsv.cuni.cz

logo_iss_bar


Otázka? Názor? - Napiš. Odpovíme.

Jméno*
Email*
Předmět
Zpráva

Nejste náhodou robot? Doplňte správné číslo do rovnice (přijímačky nanečisto :-)) 7 + 1 =