Sociologie se specializací Studia současných společností

Sociologie se specializací Studia současných společností

Přijímací zkoušky

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka.
Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 16. ledna 2020 v 10:00 v učebně 1034 (aula) v budově Univerzity Karlovy v Jinonicích, Praha 5.
Mapa

Zájemci o bližší seznámení se s vyučovanými obory a katedrou sociologie mohou kontaktovat sekretariát ISS (iss@fsv.cuni.cz; tel. 251 080 216) a domluvit si osobní návštěvu.

Informace o oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností. Mají přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a sociální antropologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Dokáží vybrat a aplikovat vhodnou teorii, s přihlédnutím k etice výzkumu navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), interpretovat data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Jsou připraveni pro výzkumnou činnost v národním, evropském a globálním kontextu. Najdou uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu, a to v akademické sféře, státní správě, nevládních organizacích, ale i ve sférách politiky, obchodu a zahraničních vztahů.

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost během studia studovat jeden až dva semestry v zahraničí. Fakulta částečně hradí náklady spojené s výjezdem a pobytem na zahraniční univerzitě. Seznam partnerských univerzit

Chcete se podívat, jak vypadají přednášky?

Klikněte na Videa


Jakub Janouš
student mgr. studia sociologie a bývalý předseda studentské samosprávy

 

Studijní program Sociologie se specializací Studia současných společností nabízí možnost studovat aktuální procesy ve společnosti. Jelikož tento obor vznikal za aktivní účasti studentů, je přizpůsobený přesně jejich požadavkům a řeší témata dnešní doby. Tím vyplňuje dlouholetou mezeru mezi sociální teorií a aktuálním děním ve společnosti, což dává studentům jedinečnou možnost plně se orientovat současných v otázkách jako je migrace, média, politika, kapitalismus a neoliberální ideologie.